Zeltz Delgivningsbyrå är en auktoriserad delgivningsbyrå som är kontrakterat bland annat med kronofogden, banker, inkassobyråer och finansbolag. Vi delger handlingar till privatpersoner och företag.

Vi arbetar med återtag på uppdrag åt finansbolag och banker. Vi är en rikstäckande organisation med en ambition om att även kunna vara behjälpliga med vissa delgivningsuppdrag och återtag utomlands. Vår förhoppning är att Ni kommer uppfatta oss som en personlig byrå. En delgivningsbyrå med ett personligt ansvar för att Ert uppdrag behandlas med största uppmärksamhet och noggrannhet. Vi har en hög lyckad delgivningsfrekvens och 70% av alla återtagsuppdrag resulterar till en ikappbetalning. Då är konkursernas återtag av utrustning inräknad i den statistiken. Våra kompletterande kringtjänster medför ett enklare arbetsförfarande för våra uppdragsgivare.

Vår ambition är att alltid utföra vårt arbete på ett så professionellt och regelrätt sätt som möjligt. Sedan starten 2007 har detta varit ett signum för vår byrå. Därför är vi ytterst noggranna när vi rekryterar vår personal. Vi ser till att de får en bra och grundlig utbildning. Vi kontrollerar alla våra anställda regelbundet gentemot polis och kronofogden. Det är nolltolerans som gäller mot
brott, samt krav på en ordnad ekonomi. Länsstyrelsen är vår tillsynsmyndighet. All personal i byrån är stämningsmän.
Zeltz Delgivningsbyrå, den första auktoriserade delgivningsbyrån i Sverige!

Vi har nöjet att arbeta med andras glädje att få betalt.