Våra stämningsmän är förordnade av Länsstyrelsen och av byrån försedda med en legitimation. All personal kontrolleras mot polis och KFMs register regelbundet. All personal arbetar under tystnadsplikt

Verkningsområde

Zeltz är rikstäckande med alla tjänster vi erbjuder. Vi utför både delgivningar och återtag i övriga Europa men vår
utgångspunkt är Sverige. Vi har alltså ingen egen personal placerad utanför Sveriges gränser

Är du inresserad av att arbeta för oss läs mer här