Till Dig som söker tjänst hos oss,

Har Du sett en annons hos arbetsförmedlingen? Då är det här Du skall läsa. Läs igenom detta och har Du ändå frågor om tjänsten så kan Du kontakta oss annars skickar Du in Din ansökan till oss via mail. Glöm inte att ange vilken kommun Du söker tjänst i.

Krav för att kunna söka tjänsten är ett klanderfria register från polis och kronofogden. Att Du har fyllt 25 år. Att Du har en dator och kan hantera den. Att Du har körkort och egen bil med dragkrok. Att Du talar och skriver svenska flytande. Att Du har en social kompetens, att Du inte är rädd för att ta kontakt med andra människor.Meriter är framförallt ett BE körkort . Engelska och Tyska språkkunskaper. Att Du har ett intresse för att lära Dig detta yrke.

Att arbeta som delgivningsman är att aktivt söka upp gäldenärer och säkerställa deras identitet samt att överlämna en eller flera handlingar och få kvittens för överlämnandet. Det kan vara både företag och privatpersoner som skall delges. Delgivningsmannen får betalt per ärende som delgivits, bränsleersättning kan utgå i vissa ärenden. Ingen fast månadslön eller timlön kommer att erhållas. Ersättning meddelas på varje enskilt ärende. Ersättningsnivån per ärende diskuterar vi när Du sökt tjänst och vi är intresserade av att anställa Dig annars inte. Ersättning betalas ut månadsvis.

Du får vara beredd på att arbeta på kvällar och helger.

Arbetet kan vara riskfyllt då vi inte vet hur det är ställt med personen som skall delges, det kan var psykiskt sjuka människor, de kan vara påverkade av alkohol eller andra droger. De kan också vara väldigt frustrerade och arga över sin situation att de inte beter sig korrekt mot Dig som delgivningsman. Det förekommer alltså hot och våld i arbetet men inte i någon större omfattning men man skall vara medveten om att det finns en risk för att man kan utsättas för det någon gång i sitt yrkesutövande som delgivningsman. Att kunna hantera alla dessa situationer kräver att man har ett lugnt och tryggt beteende som kan lugna ned situationen, det betyder mycket hur Du uppfattas av gäldenären, trevlig eller stöddig eller helt enkelt bara korrekt. 99 % av alla delgivningar går väldigt bra och ingen av parterna uppfattar varken hot eller otrevlig stämning.

Du arbetar nästan alltid ensam som delgivningsman. Bara vid vissa delgivningar kan man arbeta tillsammans med fler delgivningsmän. Detta tar vi upp i utbildningen. Du arbetar i den kommun Du sökt tjänst i, eventuellt kan två tre kommuner vara Ditt arbetsområde. Detta skrivs in i Ditt anställningsavtal. Du arbetar många gånger som en privatdetektiv, då Du måste spåra upp vissa svårdelgivna gäldenärer. Då är datorn ett bra redskap samt att man lär sig hur man gör för att spåra rätt på människor, att man har bra kontakter i sin kommun som kan veta var gäldenären befinner sig, eller arbetar, utbildar sig mm.

Du får genomgå en internutbildning innan Du får arbeta på fältet. Där lär vi Dig att arbeta på så säkert sätt som möjligt, att söka rätt på personer, hur Du skall bete Dig med kontakt med gäldenär mm. Vi kan aldrig veta exakt hur många delgivningar som skall delges i någon kommun av förklarliga skäl. Dessutom är volymen beroende på hur många uppdragsgivare vi som byrå har i kommunen/området. Denna diskussion tar vi när vi diskuterar en anställning med Dig. När Du söker skall Du se detta som ett extra arbete oavsett vart geografiskt Du söker.

Är Du arbetslös och vill söka detta arbete, råder vi Dig att diskutera igenom detta först med Din A-kassa. De kan hindra människor att söka sådana här arbeten, då varken Du eller vi som arbetsgivare kan med någon garanti ange någon tidsåtgång för varje enskild delgivning.

Vem eller vad letar vi efter?
För oss är Dina tidigare meriter intressant men vi vill hellre veta varför Du söker tjänsten som delgivningsman hos oss. Varför skulle Du passa till detta arbete? Vi vill också veta vad Du arbetar med idag. Du bör ha ett arbete som Du inte nödgas resa allt för mycket i, alltså vara borta längre perioder från Ditt hem. Din familj måste acceptera att Du arbetar vissa kvällar och vissa helger. Tänk på att det är viljan att arbeta med detta i Din ansökan som vi går efter när vi
tar ut våra kandidater.

Är Du intresserad av detta så beställ redan idag ut Ditt vandelregister, samt skuldfrihetsintyg från kronofogden. Besök polisen.se och kronofogden.se

OBS skicka brottregistret i ett obrutet kuvert. Du får alltså inte öppna det själv.