Vi från Zeltz Delgivningsbyrå kan erbjuda ett av marknadens bästa koncept inom obeståndsfrågor gällande delgivning samt återtag. Vi har genom åren utvecklat en sammanställning av tjänster som är mycket uppskattat av våra uppdragsgivare. Vår ambition är att avlasta vår uppdragsgivares obeståndsavdelning så att deras energi kan riktas in på andra delar av arbetet.

Zeltz har gjort sig ett namn i branschen som kan beskrivas som vaket, snabbt, flexibelt, seriöst och enkelt. Många av våra uppdragsgivare uppskattar enkelheten att endast ha en kontaktpunkt för dessa rikstäckande tjänster samt att vi har dessa kompletterande tjänster som med enkelhet kopplas in vid behov. Zeltz Delgivningsbyrå erbjuder följande rikstäckande tjänster;

Vi vill först påpeka att alla delgivningar samt återtag som utförs av Zeltz verkställs av oss förordnade och utbildade stämningsmän.

Delgivning

Vi har tre kategorier av delgivningar, se nedan. Avtalskunder erhåller rabatterade priser, kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om ett avtal med oss.

– Reguljär delgivning med en ambition om max 30 dagars handläggningstid
– Prio delgivning med en ambition om max 10 dagars handläggningstid
– Expressdelgivning delgivning skall ske så snart det bara är möjligt

Återtag

Zeltz är specialiserat på återtag och är ett av de största rikstäckande företaget i återtags branschen. Vi har resurser för alla typer av återtag oavsett storlek, vikt eller placering. Tekniskt avancerade eller inte. Ni kan därför vända Er till oss med alla typer av återtag så länge det finns ett äganderättsförbehåll med återtagsrätt med i avtalet. Vi kan vara behjälpliga med försäljning, värdering och uppställning av återtagen utrustning. Värdering sker via Handelskammaren.
Vi transporterar återtagen utrustning dit vår uppdragsgivare önskar. Vi lägger ut för alla kostnader som t.ex. transporter, värdering, elektriker, rörmokare mm. Vår uppdragsgivare får endast en faktura på utfört uppdrag. Statistiken visar att ca 75 % av alla återtagsärenden resulterar i en ikappbetalning från uppdragsgivarens kund. I den statistiken är konkursernas återtag inräknat. Kontakta oss för mer information om hur Er obeståndsavdelning kan arbeta tillsammans med oss. Vi erbjuder en helhetslösning som innebär att vi nära på kostnadsfritt avlastar delar av arbetet på obestånds avdelningen hos Er.

F-Kontroll

Finansieringskontroll. Vi är våra uppdragsgivares förlängda arm ute på fältet och hjälper dem till en sund affär. Läs Mer

Polisanmälning

Vi anmäler brott som begåtts i samband med leasingavtalsbrott. Vi sköter all administrativt arbete och ser till att anmälan redan från början blir korrekt och kan omgående behandlas av polis och åklagare.

Handräckningsärenden

Vi administrerar alla handlingar i handräckningsärenden samt har platsombud på plats vid handräckningen som tar hand om utrustningen.

Konkursassistans

Ny tjänst! Vi vänder oss till konkursförvaltare med fler som behöver hjälp med att hämta, flytta, deponera eller slänga utrustning. Vi ser till att tömma lokaler, hyr in städhjälp, elektriker, rörmokare, kyltekniker mm det som behövs för att sälja eller på annat sätt avyttra lokalen. Tjänsten anpassas efter varje enskilt uppdrag.

Vi har nöjet att arbeta med andras glädje att få betalt.