Finansieringskontroll. Förkortat F-Kontroll. Tjänsten riktar sig först
och främst mot finansiering av utrustning som endast har serienummer eller chassinummer
men kan även användas vid finansiering av bil, skoter, mc, inventarier mm. Finansiering där leverantören tidigare
inte skött sina åtaganden med kontroller eller bara när någonting känns osäkert.

F-Kontroll går ut på att kontrollera tänkta finansieringsobjekt så att de i verkligheten
verkligen finns och inte är bara ett lånat chassinummer från en oleasad, obelånad maskin. Vi
kontrollerar att de inte är belånade hos något annat finansbolag eller bank, tar kopior
på kontoutdrag eller kvitton och följer dessutom upp dessa så att det stämmer så att
objektet verkligen är betalt av säljaren. Vi kontrollerar så att chassinummer stämmer,
att utrustningen verkar stämma överens med vad som står med i avtal.
Att värderingen verkar korrekt. Vi fotar objekten. Legitimations kontroll vid
avtalsskrivning, vi kan ha avtalet med oss och får dessa påskrivna och skickar sedan
in dessa till vår uppdragsgivare, där de kan välja att skriva på dem eller avstå. Listan
kan göras lång över vilka tjänster uppdragsgivarna kan vilja få hjälp med ute på
fältet innan de finansierar ett objekt.

Tanken med tjänsten är att vi skall vara uppdragsgivarnas förlängda arm ute på
fältet och hjälper dem till en sund affär. Skulle vi trots allt råda dem till ett felaktigt
beslut, att det i efterhand visade sig var bedragare som vi rådde dem att skriva avtal
med kommer vår förmögenhetsskadeförsäkring gå in och täcka vår uppdragsgivares förlust.

En förhindrad kredit förlust är en stor ekonomisk vinst som bör ställas i proportion till vad F-kontroll kostar.

Tjänsten F-Kontroll är rikstäckande